Head lapsevanemad!

Vohnja Lasteaed-Algkooli õpilased on 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021. aastal distantsõppel, vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud otsusega piirata ulatuslikumalt koroonaviiruse levikut. Edastan ka meie lasteaia poolt Vabariigi Valitsuse tungiva soovituse mitte lapsi lasteaeda tuua ilma vältimatu vajaduseta!

Haridus- ja Teadusministeeriumist saadetud juhis ütleb: Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tagame jätkuvalt lastaias käimise võimaluse. Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Palun andke hiljemalt 12. märtsiks oma rühmaõpetajatele teada kas teie laps vajab piirangute kehtimise ajal lasteaiakohta. Tuletame meelde, et lasteaeda võivad tulla vaid terved lapsed ja laps peaks koju jääma ka juhul, kui peres on koroonakahtlus.

Kohatasu maksmine piirangute perioodil tuleb aruteluks ja otsustamiseks kohaliku omavalitsusega ning sellekohase informatsiooni edastan esimesel võimalusel!

 Hoiame ennast ning järgime kõiki Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reegleid, niimoodi jõuame kiiremini oma tavapärase elukorralduse juurde tagasi!

 

Püsime terved!