Kool

2021 / 2022 õppeaasta

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslik järelevalve: Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa, 322 5600

Kooli üle haldusjärelvalvet teostab Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa, 322 5600

Õppenõukogu tegevus on kavandatud kooli üldtööplaanis.

Õppenõukogud 2021/2022. õppeaastal:

30.08.2021 kell 15 Kooliaasta sõnumid Lääne-Viru Hariduspäevalt 2021. Üldtööplaaniga tutvumine.
26.11.2021 kell 15.00 Kokkuvõte I trimestri õppekasvatustööst.
22.02.2022 kell 15.00 Kokkuvõte II trimestri õppekasvatustööst.
09.06.2022 kell 15.00 Kokkuvõte III trimestri õppekasvatustööst. Rahuloluküsitluste kokkuvõte.