Kool

2020 / 2021 õppeaasta

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslik järelevalve: Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa, 3225600

Kooli üle haldusjärelvalvet teostab Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa, 3225600

Õppenõukogu tegevus on kavandatud kooli üldtööplaanis .

Õppenõukogud 2020/2021. õppeaastal

28.08.2020 kell 15.00 Kooliaasta sõnumid Lääne-Viru Hariduspäevalt 2020. Üldtööplaaniga tutvumine.
26.11.2020 kell 15.00 Kokkuvõte I trimestri õppekasvatustööst.
25.02.2021 kell 15.00 Kokkuvõte II trimestri õppekasvatustööst.
10.06.2021 kell 15.00 Kokkuvõte III trimestri õppekasvatustööst. Rahuloluküsitluste kokkuvõte.