Vohnja mõisast on esimesi teateid 1504. aastast, mil ta kuulus van der Heyde aadliperekonnale. Mõisa klassitsistlik ühekorruseline peahoone on ehitatud 1820.-30. aastatel. Mõisahoone ees teisel pool kaasaegset maanteed on tiik ja selle ümber arvukalt stiilseid kõrvalhooneid. (portaal „Eesti mõisad“)

1. septembril 1993. aastal avas Malle Reimann mõisahoones lasteaed-algkooli, kus tegutsesid kaks lasteaiarühma ja 1. klass. Aastast 2010 juhatab kooli Õnne Kiviperk. Lasteaias on 2 rühma ja koolis 4 klassi. Lasteaialapsi ja õpilasi on nii Vohnjast, Kadrinast, Tapalt kui ka mujalt. Meie mudilastel ja õpilastel on päevast päeva võimalus viibida põnevates mõisaruumides ja osaleda tavapärasest väiksema kollektiivi tegemistes. Meie lasteaed-algkoolil on aastate jooksul välja kujunenud traditsioonid, näiteks ühine isadepäeva tähistamine lõbusate võistlustega, jõulunäidend, kus osalevad kõik lapsed ja palju muud. Koolilapsed võtavad osa iganädalasest tantsuringist ja vibutreeningust ning laulavad kooris ja ansamblis.

Meile on oodatud kõik lapsed, kes tahavad kaasa lüüa rohketes ettevõtmistes ja kellele on südamelähedane meie väike pere.