2018 / 2019 õppeaasta

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslik järelevalve:  Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa, 3225600

Kooli üle haldusjärelvalvet teostab Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa, 3225600

Õppenõukogu tegevus on  kavandatud kooli üldtööplaanis .


Õppenõukogud 2018/2019. õppeaastal

 


30.08.2018 kell 15.00  Kooliaasta sõnumid Lääne-Viru Hariduspäevalt 2018. üldtööplaaniga tutvumine, kooli õppekava muudatused
28.11.2018 kell 15.00 Kokkuvõte I trimestri õppekasvatustööst.
27.02.2019 kell 15.00 Kokkuvõte II trimestri õppekasvatustööst.
10.06.2019. kell 15.00 Kokkuvõte III trimestri õppekasvatustööst rahuloluküsitluste kokkuvõte